Ingen er vilde med at læse en masse tekst på nettet – med mindre de skal købe noget. Men så er det mere af nød end af lyst. Så hvorfor ikke trumfe konkurrenterne og bruge en produktfilm i stedet. Film på nettet er væsentlig mere slagkraftigt end tekst – og så kan en produktfilm bruges i mange andre sammenhænge til f.eks. videomarkedsføring og på de sociale medier.

Lad det være sagt med det samme: Der er en langt større chance for, at jeres besøgende giver sig til at se en produktfilm om dit produkt, end at de kaster sig ud i at læse en længere smøre på flere hundrede ord om produktet. For tekst er sværere at læse på nettet og ved at tilbyde de besøgende en film i stedet, fanger du dine kunder meget tidligere i beslutningsprocessen – og senere skal de nok huske, hvem det var, der havde den gode film!

Fokuser på fordelene frem for egenskaberne

Den gode produktfilm fokuserer på fordelene frem for egenskaberne. For det er det problem eller den udfordring, produktet løser for jeres kunder, der er vigtigst for dem. Hvordan jeres produkt løser det, bliver først vigtigt i det øjeblik, videoen har overbevist dem om, at produktet kan opfylde deres behov.

Det betyder ikke, at I slet ikke skal gennemgå alle de fantastiske egenskaber ved jeres produkt. I skal bare italesætte dem sådan, at I først fortæller hvad det er, den pågældende egenskab gør for kunden og derefter viser, hvordan den fungerer. Derved fanges kundens opmærksomhed.

Spar på superlativerne og øg troværdigheden af din produktfilm

Pas på med superlativerne, når I omtaler produktet i jeres produktfilm og pas på floskler som ”skarp pris” og den slags. De fleste mennesker har indbygget et særligt filter, der sorterer den slags fra. Fanger filteret for mange floskler og floromvundne vendinger, begynder jeres produkt at tabe troværdighed.

Vær saglig, men stadig begejstret. Det kommer I længst med.

Slut stærkt og vær ikke bange for at spørge efter salget

Det er vigtigt, at jeres produktfilm slutter med en klar opfordring til seeren, så I efterlader dem med en klar instruks om, hvad de skal gøre, når filmen er slut. Det kan være alt lige fra en henvisning til, hvor de kan finde flere informationer om produktet til en klar opfordring til at købe det!

Gør I det rigtigt, skal du ikke være bange for at spørge om salget! Afslut f.eks. ved at sige ”Er du klar til at købe vores produkt, så klik på Køb-knappen lige under denne video!”. Men lad være med at være anmassende og smart. Det er ikke TV-Shop! 😉

Skab jeres produktfilm i trygge rammer

Leverer I et fantastisk produkt, kan vi levere de fantastiske optagelser, der viser de bedste sider af det. Vi kan lave makrooptagelser helt tæt på, zoome ind og komme hele vejen rundt om produktet og på enhver tænkelig måde få produktet til at tage sig bedst ud – uanset størrelse og form. Kontakt os idag og hør mere.